Day: December 15, 2019

Co-Working Space

Co-Working Space กับโลกอินเตอร์เน็ตเกี่ยวข้องกันอย่างไรCo-Working Space กับโลกอินเตอร์เน็ตเกี่ยวข้องกันอย่างไร

เพราะไลฟ์สไตล์ในการดำเนินชีวิตในแง่ของการทำธุรกิจเปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยรุ่นอายุระหว่าง 25 ปีขึ้นไปเป็นช่วงวัยที่หันมาให้ความสนใจให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจมากขึ้นโดยธุรกิจที่ว่านี้แน่นอนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับโลกออนไลน์เทคโนโลยีต่างๆและความทันสมัยวัยรุ่นไปจนถึงวัยทำงานที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยการหันมาทำธุรกิจแน่นอนค่ะว่าคนกลุ่มนี้จะไม่เปิดบริษัท หรือจะไม่ใช้พื้นที่บ้านเล็กๆน้อยๆในการทำธุรกิจแต่เทรนของการทำธุรกิจได้เปลี่ยนรูปแบบไปให้มีความทันสมัยและเข้ากับยุคเข้ากับสมัยมากยิ่งขึ้นโดยการใช้พื้นที่ ในร้านอาหารต่างๆในอาคารต่างๆที่ได้จัดพื้นที่ไว้สำหรับการทำธุรกิจซึ่งเราเรียกพื้นที่เหล่านั้นว่า co-working Space นั่นเองค่ะ             เกริ่นมาถึงขั้นนี้แล้วหลายคนอาจจะมองเห็นและเข้าใจภาพของธุรกิจในเชนของ co-working Space ในยุคของโลกออนไลน์มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทรนของการทำธุรกิจแบบนี้ในปัจจุบันมีปัจจัยหลักอยู่ 2 ประการคือ  Mega trends ที่เรียกว่าเป็นลักษณะการทำงานของผู้คนรุ่นใหม่เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีและความยืดหยุ่นต่างๆโดยที่คนกลุ่มนี้ก็จะอาศัยพื้นที่ในการทำงานที่มีความเป็น Collaborative working Space สิ่งที่สำคัญที่สุดในการใช้พื้นที่ ในร้านอาหารที่จัดพื้นที่ไว้สำหรับการทำธุรกิจหรือที่เรียกว่า coworking Space แน่นอนว่าจุดนี้เป็นการลดต้นทุนทางธุรกิจทำให้รูปแบบการทำงานของผู้ประกอบการรวมไปถึงบริษัทใหญ่ๆ ทั่วโลกไม่เฉพาะในประเทศไทย เท่านั้นค่ะ