เครื่องวัดflow meter

ในระบบการผลิตนั้นมีขั้นตอนการผลิตที่หลากหลายซับซ้อน ซึ่งแต่ละขั้นตอนจะมีวิธีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานแตกต่างกันไป หนึ่งในการวัดค่าเพื่อควบคุมระบบการผลิต คือ การวัดค่าการไหล ทั้งการไหลของอากาศ หรือ ของเหลว ซึ่งต้องใช้สิ่งที่เรียกว่า เครื่องวัดflow meter

เครื่องวัด flow meter คืออะไร

          เครื่องวัด flow meter คือ เครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจวัดอัตราการไหลของ ของทุกชนิดที่สามารถไหลหรือเคลื่อนที่ได้ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องมือวัดอัตราการไหลของน้ำหรือของเหลวทุกชนิด (Liquid Flow), เครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศ (Air Flow) และเครื่องวัดอัตราการไหลของแก๊ส (Gas Flow) เป็นต้น

เครื่องวัด flow meter มักถูกนำมาใช้กับงานอุตสาหกรรม ภายในขั้นตอนการผลิต เพื่อวัดหรือควบคุมอัตราการไหลให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน โดยในการเลือกเครื่องมือวัดการไหล (Flow) ต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการใช้งานเป็นหลัก

ประเภทของ เครื่องวัด flow meter มีอะไรบ้าง

          ประเภทแบ่งตามการใช้งาน วัตถุประสงค์ของการใช้งานหลากหลายจึงพอจะแบ่งได้ดังนี้

2.1 Positive Displacement Meters

เป็นเครื่องวัด flow meter แบบใช้หลักการแทนที่ เช่น Sliding vane, Oval gear meters, Lobed impeller, Oscillating piston, Nutating disc, Fluted rotor meters, Wet-type gas meters

          2.2 Inferential Meters

เป็นเครื่องวัด flow meter แบบทางอ้อมโดยใช้ การคำนวนปริมาตรจากภาชนะที่ถูกลำเรียงผ่านกังหัน เช่น Turbine meters, Woltman meters, Propeller-type flow meters, Impeller meters

2.3 Oscillatory Flow Meters

เป็นเครื่องวัด flow meter ที่ใช้หลักการแกว่งของตัวของชิ้นส่วนภายใน ซึ่งเกิดจากการไหลของของไหล และเอาสัญญาณที่เกิดจากการแกว่งเหล่านี้ไปใช้งาน เช่น Vortex flow meter, Vortex precession, Fluidic flow meters

2.4 Differential Pressure Meters

เป็นเครื่องวัด flow meter ที่ใช้หลักการของการวัดค่าแรงดันตกคร่อม โดยใช้ Equation of continuity และใช้สมการ Bernoulli’s equation เพื่อนำมาคำนวณหาค่าอัตราการไหล  เช่น Conditioning orifice plate, Segmental wedge meter, V-cone meter, Venturi tube meter, Venturi nozzle meters, Flow nozzle meters, The Dall tube, Target meter, Pitot tube, Point averaging meter, Elbow meter, Variable area meters, Rotameter

2.5 Electromagnetic Flow Meters หรือ Magflows / Magmeters

เป็นเครื่องวัด flow meter ที่มีใช้กันมานานมากกว่า 40 ปี โดยเริ่มต้นใช้งานมาตั้งแต่ Modern meters ตามมาด้วย Exhibit no moving parts จนกระทั้งเป็นแบบ Zero pressure drop โดย Magflows หรือ EM Flow meter จะอาศัยหลักการทำงานตามกฎของฟาราเดย์ Faraday’s law ซึ่งเมื่อมีตัวนำวิ่งผ่านหรือตัดผ่านสนามแม่เหล็ก จะทำให้เกิดแรงดันตกคร่อมซึ่งแปรเปลี่ยนตามความเร็วของตัวนำนั้นๆ ซึ่งในที่นี้ตัวนำก็คือของไหลนั่นเอง

2.7 Ultrasonic Flow Meters

อัลตร้าโซนิคโฟลมิเตอร์ เป็นเครื่องมือวัดอัตราการไหลที่อาศัยหลักการวัดความเร็วในการเดินทางของคลื่นผ่านการไหลของของไหล และมีหลักการพื้นฐานอยู่ 3 ส่วน ที่เกี่ยวข้องกับเซ็นเซอร์ชนิดนี้ นั่นก็คือ Doppler method, Time of flight method และ Frequency difference method ตัว Ultrasonic Flow Meters มีใช้กันมานานมากกว่า 20 ปี แล้ว โดยเหมาะสำหรับวัดของไหลที่เป็นทั้ง Liquid และ Gases

2.8 Mass Flow Measurement

เป็นเครื่องวัด flow meter ของมวล ซึ่งโดยปกติแล้วหลายๆ กระบวนการผลิตนั้น จะอ้างอิงเรื่องของมวล มากกว่าเรื่องของปริมาตร  ดังนั้นกระบวนการวัดอัตราการไหลของมวล จึงมีความถูกต้อง และ แม่นยำมากกว่า เนื่องจากตัวแปรต่างๆ เช่น ความหนืด ความหนาแน่น ความดัน และอุณหภูมิ จะไม่มีผลกระทบต่อการวัดแบบนี้

2.9 Open Channel Flow Measurement

เป็นเครื่องวัด flow meter แบบสุดท้ายที่นิยมใช้ในการวัดอัตราการไหลในระบบเปิด เช่น ระบบชลประทาน ระบบบำบัดน้ำเสีย          

เป็นอย่างไรกันบ้าง เห็นหรือไม่ เครื่องวัด flow meter นั้นเป็นเครื่องสำคัญในการควบคุมการผลิต และมีหลากหลายประเภทเลยเชียว และหากใครสนใจอยากเรียนรู้เพิ่มเติม PICO ของเราเป็นตัวแทนจำหน่ายที่สามารถให้คำปรึกษาได้เป็นอย่างดี ลองคลิ้กเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆ ที่เว็บไซต์ของเราได้เลย