เครื่อง ควบคุม อุณหภูมิ และ ความชื้น

สำหรับท่านใดที่กำลังสงสัยว่าเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นคืออะไรและเครื่องนี้มีความสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมการผลิตอย่างไรบ้าง เลือกยังไงให้เหมาะสม คุณก็มาถูกทางแล้วเพราะวันนี้เราได้นำสาระความรู้เกี่ยวกับเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นมาฝากจะน่าสนใจแค่ไหนนั้นตามไปชมพร้อมกันเลย

เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น คืออะไร

เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Temperature And Humidity Controller) คือ เครื่องวัดและทำหน้าที่ควบคุมความชื้นโดยทั่วไป อุณหภูมิที่ไม่นิ่งมีตัวมารบกวนระบบ เครื่องนี้เหมาะกับการวัดและควบคุมอุณหภูมิในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ยา การประยุกต์ใช้ในห้องอบไล่ความชื้นความการเกษตร ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ฟาร์มเพาะเห็ด ฯลฯ

เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นทำหน้าที่ในการวัดและทำหน้าที่ควบคุมความชื้นสภาพแวดล้อมรอบรอบ เหมาะที่จะติดตั้งในภาคอุตสาหกรรมการผลิตหรือโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เนื่องจากอุณหภูมิและความชื้นนั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คุณภาพของสินค้าภายในโรงงานลดลงและก็ยังส่งผลเสียต่อสุขภาพของพนักงานที่ปฏิบัติงานด้วย โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและยานั้นที่มีการใช้งานห้องแลปหรือโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นเพื่อไม่ให้ไม้ที่เป็นวัตถุดิบเสื่อมสภาพ เกิดเชื้อราได้ง่าย ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกือบทุกโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตควรมีการวางแผนและติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นไว้สำหรับการใช้งาน เพื่อให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ สินค้าและผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพ รวมถึงสุขภาพของพนักงานที่ดีด้วย

การเลือกเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นจะต้องเลือกขนาดของตัวเครื่องให้เหมาะสม เนื่องจากเครื่องมีด้วยกันหลายรุ่นแต่ละรุ่นมีขนาดที่ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับการใช้งานจริง หากมีขนาดใหญ่ก็สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นๆ เหมาะสำหรับการติดตั้งในห้องที่มีพื้นที่กว้างขวาง

นอกจากนั้นก็ต้องเลือกระบบการทำงานให้เหมาะสม โดยแต่ละเครื่องมีระบบการทำงานไม่เหมือนกัน บางตัวสามารถควบคุมด้านความร้อนได้ บางตัวสามารถควบคุมระดับความเย็นได้ บางตัวควบคุมได้ทั้ง 2 ด้าน ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นควรใส่ใจในจุดนี้ให้ดีเพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อการใช้งานจะนำไปสู่ประสิทธิภาพในการทำงานมากที่สุด

ระบบ output และระบบ input ของเครื่องควบคุมความชื้นก็ต้องเลือกให้เหมาะสมสำหรับระบบ input หมายถึง เซ็นเซอร์ที่วัดค่าอุณหภูมิของเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นและส่งผลกลับไปที่ส่วนควบคุมอีกครั้ง ค่าความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิและความชื้นแต่ละเครื่องไม่เท่ากัน หากโรงงานที่ต้องใช้ความแม่นยำสูงก็ต้องพิจารณาเลือกเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่มีค่าความแม่นยำสูงตามไปด้วยเช่นเดียวกัน ในส่วนของระบบ output แต่ละเครื่องก็ไม่เหมือนกัน เครื่องบางตัวอาจมีการติดตั้งเครื่องปรับหรือเครื่องควบคุมการจ่ายไฟฟ้าเสริมขึ้นมาเพื่อให้สามารถขับกระแสไฟฟ้าใหญ่ทำให้เครื่องฮิตเตอร์สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น