Tag: สปอร์ตไลท์ led 100w

สปอร์ตไลท์ led 200w

ข้อดีของ สปอร์ตไลท์ led กับความประหยัดที่มากกว่าข้อดีของ สปอร์ตไลท์ led กับความประหยัดที่มากกว่า

ในยุคปัจจุบัน นับได้ว่าความต้องการใช้แสงสว่างนั้น เป็นความจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลย เมื่อมีการใช้ไฟเพื่อความสว่างในปริมาณมาก ก็ย่อมส่งผลให้มีภาระค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นการหลีกเลี่ยงที่จะไม่ใช้แสงสว่างเลยอาจจะทำได้ยาก เพราะมนุษย์เราต้องพึ่งพาแสงในการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน แต่จะดีกว่าหรือไม่ถ้าเราสามารถลดการใช้พลังงานลงได้ ด้วยวิธีการง่ายๆโดยการเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟที่ประหยัดไฟได้มากกกว่า อย่างเช่น หลอดประเภท led ที่เรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมหลอดไฟรุ่นใหม่ สามารถช่วยให้ประหยัดได้มากกว่าหลอดไฟแบบเก่าได้หลายเท่า ซึ่ง led ได้มีการพัฒนามาเรื่อยๆและนำมาใช้กับหลอดไฟหลายประเภท รวมถึงหลอดไฟประเภทที่ต้องใช้แสงสว่างในปริมาณที่มากกว่าปกติทั่วไป อย่างสปอร์ตไลท์ led ด้วยเช่นกัน สปอร์ตไลท์ led  หรือไฟส่องเฉพาะจุด โดยปกตแล้วมักนิยมใช้สำหรับส่องเน้นเฉพาะจุด หรือใช้สำหรับงานเฉพาะทาง ใช้กับบริเวณสถานที่ต่างๆ ที่ต้องการความสว่างที่มากกว่าบริเวณอื่นทั่วไป อย่างเช่น สนามฟุตบอล