สำหรับท่านใดที่กำลังสงสัยว่าเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นคืออะไรและเครื่องนี้มีความสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมการผลิตอย่างไรบ้าง เลือกยังไงให้เหมาะสม คุณก็มาถูกทางแล้วเพราะวันนี้เราได้นำสาระความรู้เกี่ยวกับเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นมาฝากจะน่าสนใจแค่ไหนนั้นตามไปชมพร้อมกันเลย เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น คืออะไร เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Temperature And Humidity Controller) คือ เครื่องวัดและทำหน้าที่ควบคุมความชื้นโดยทั่วไป อุณหภูมิที่ไม่นิ่งมีตัวมารบกวนระบบ เครื่องนี้เหมาะกับการวัดและควบคุมอุณหภูมิในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ยา การประยุกต์ใช้ในห้องอบไล่ความชื้นความการเกษตร ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ฟาร์มเพาะเห็ด ฯลฯ เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นทำหน้าที่ในการวัดและทำหน้าที่ควบคุมความชื้นสภาพแวดล้อมรอบรอบ เหมาะที่จะติดตั้งในภาคอุตสาหกรรมการผลิตหรือโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เนื่องจากอุณหภูมิและความชื้นนั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คุณภาพของสินค้าภายในโรงงานลดลงและก็ยังส่งผลเสียต่อสุขภาพของพนักงานที่ปฏิบัติงานด้วย โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและยานั้นที่มีการใช้งานห้องแลปหรือโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นเพื่อไม่ให้ไม้ที่เป็นวัตถุดิบเสื่อมสภาพ…